Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Når du bor på Hedelund, har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Fællesfaciliteter

 • Sansehave (en have, hvor du kan lade sanserne gå på opdagelse) 
 • Billardbord
 • Cafeteria og køkken 
 • Have med petanquebane
 • Erindringsstue (en stue, hvor du kan lade minderne vandre)
 • Festsal
 • Åbent dagcenter
 • Bibliotek
 • Kiosk
 • Damefrisør
 • Opholdsstue
 • Værkstedslokaler
 • Datastue
 • Søndagscafe


På Hedelund finder du desuden

 • Aktivitetsudvalg
 • Brugerråd
 • Vennekreds
 • Aflastningsstuer
 • Daghjem
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • fodpleje
 • Familiegruppe
 • Sundhedsklinik
 • Selvstyregrupper