Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd er et tilbud til pensionister og efterlønnere, der benytter centret.

Formålet er:

  • at følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for det enkelte centers geografiske område og sikre brugerne indflydelse på deres egen situation.
  • at fremme brugerens interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser brugerens ønsker og behov.
  • at give brugerne mulighed for indflydelse på centrets drift og indhold.
  • at være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem brugere og personale.


Brugerrådet er brugernes garanti for, at forholdene på centrene er i orden. Desuden varetager brugerrådet kontakten til det politiske system bl.a. gennem ældrerådet. Det er frivilligt at oprette brugerråd i Esbjerg Kommune.

Hvert år holdes medlemsmøde med valg af medlemmer til bestyrelsen.

Brugermødet torsdag den 30.10.2014 kl. 14.00 er aflyst.
Mødet udsættes til mandag den 26.01.2015 kl. 13.00. Der kommer en ny indkaldelse i Lyngtotten i januar 2015