Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd er et tilbud til pensionister og efterlønnere, der benytter centret.

Formålet er:

  • at følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for det enkelte centers geografiske område og sikre brugerne indflydelse på deres egen situation.
  • at fremme brugerens interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser brugerens ønsker og behov.
  • at give brugerne mulighed for indflydelse på centrets drift og indhold.
  • at være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem brugere og personale.


Brugerrådet er brugernes garanti for, at forholdene på centrene er i orden. Desuden varetager brugerrådet kontakten til det politiske system bl.a. gennem ældrerådet. Det er frivilligt at oprette brugerråd i Esbjerg Kommune.

Hvert år holdes medlemsmøde med valg af medlemmer til bestyrelsen.