Personale

Personale

Personale

Områdecenter Hedelund råder over en stor stab af velkvalificerede medarbejdere, der varetager dine behov i enhver henseende. Vi prioriterer din personlige pleje, omsorg og kontakt højt.

I det daglige forløber kontakten gennem kontaktpersonsystemet. Det vil sige, at du får en særlig kontaktperson, som hjælper dig med dagligdagens gøremål.

Centeret råder over

• Social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere
• Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere
• Sygeplejersker, plejehjemsassistenter
• Ergo- og fysioterapeuter
• Køkkenpersonale
• Rengørings- og vaskeripersonale

Hver leder har ansvaret for 25 medarbejdere.