Værdigrundlag

Værdigrundlaget for Sundhed & Omsorg

Værdigrundlaget for Sundhed & Omsorg

De bærende værdier i Sundhed & Omsorg er:

Respekt og tillid

Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i hinandens forskellighed.

Åbenhed og tydelighed

Betyder, at vi siger tingene, som de er, og at vi giver plads til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig og anerkendende dialog.

Visionær

Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste viden og ved at lære af fortiden.

Loyalitet

Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de retningslinjer og beslutninger, der er truffet.

Humor

Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at humor er en del af vores hverdag.